תרגול קשיח ותרגול רך

תרגול קשיח ותרגול רך מאת יאו-שין שאקייה, ראש מסדר הצ'אן של סו-יון.

yaoxin2.jpgמסורת הצ'אן שלנו מעודנת ביותר. ספק גדול הוא כמובן חלק חיוני, ואני מעדיף לקרוא לו ספק אקסיסטנציאלי או מח-הספק (כמו מח-עצם) כדי לבטא את הצורך המוחלט הזה, הרצון הבוער לדעת. אך מה שמעניין בעיניי זהו ההבדל שמרבים לציין בין תרגול רך לתרגול קשיח. תרגול רך הוא התרגול היומיומי בתוך העולם, זוהי תשומת לב ופעולה עדינה. תרגול קשיח תואם לתרגול במפלט (רטריט), תרגול אקסיסטנציאלי, וזהו הזמן שמקדישים במיוחד לדחף האקסיסטנציאלי ההוא, זהו הזמן לפיתוח הספק הגדול. כל שנייה מכוונת לשורש של הידיעה, כך אהבה מורתי הזקנה לקרוא לזה. אך אין אדם מתרגל במפלט כשאין בזה צורך. על בסיס ההבחנה הזו, אנחנו מדגישים את ההבדל הגדול בין יום של תרגול ויום של רטריט. באחד זה בסדר לפטפט בהפסקות עם חברים לדרך, ובשני אין הפסקות כלל וכלל!